Sản Phẩm Phượng Làm

Chưng Cất Nước Hoa Hồng Như Thế Nào

Nguyên lý chưng cất nước hoa hồng Chưng cất nước hoa hồng theo nguyên lý lôi cuốn hơi nước. Nói một cách đơn giản là như cách nấu rượu mà ông bà ta đã làm bao đời nay. Nước được đổ bên dưới, sau đó có 1 đế để hứng hoa cho không rơi xuống bên dưới nước. Nước được…

Tiếp tục đọc