Học Marketing

Tối ưu trong kinh doanh

Mọi người trong này đang cố gắng “tối ưu hoá chi phí quảng cáo” vậy có bao nhiêu người đang tìm cách “tối ưu hoá hệ thống”? Và bạn đang bị vấp những khâu nào trong quy trình hệ thống kinh doanh online dưới đây? 1. Tìm kiếm sản phẩm: tối ưu làm sao cho cty luôn phải có 4…

Tiếp tục đọc