Phàm làm việc gì trước hết phải xét đến hậu quả của nó
Góc chia sẻ, Nhật Ký Nguyễn Phượng

Phàm làm việc gì, trước hết phải xét đến hậu quả của nó

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một ông lão kì lạ: tuy không rõ danh tính, lang thang khắp nơi nhưng lại có phong thái ung dung, khoan thai như một vị hiền triết. Ông lão vừa đi vừa rao với mọi người rằng mình có một bài học đáng giá nghìn vàng. Người đời chẳng tin, cho là ông…

Tiếp tục đọc