Nhật Ký Nguyễn Phượng

Osho – Phụ Nữ

Một người mẹ thật sự không bao giờ nói một lời với việc mình làm, và không chỉ không nói, người đó còn không bao giờ cảm thấy là mình đã làm điều đó. Cô ấy tận hưởng, cô ấy hàm ơn đứa con. Đó không chỉ là sự chào đời của đứa con, cùng lúc ấy bạn cũng được…

Tiếp tục đọc