Mật ong lên men Phương Nam
Sản Phẩm Phượng Làm

Nguyễn Phượng làm Mật Ong Lên Men Phương Nam như thế nào?

Đây là một sản phẩm nghiên cứu trong năm 2020 của mình. Một năm đầy biến động bởi dịch Covid. Mình giới thiệu với bạn một sản phẩm có nhiều lợi ích đó là Mật Ong Lên Men (MOLM) Phương Nam. Đây là một sản phẩm do một lần tình cờ mình bắt gặp được ý tưởng. Nên mình đã…

Tiếp tục đọc