Vườn hồng Southern Skincare
Sản Phẩm Phượng Làm

Mưa đến độ không chăm được vườn hồng nguyên liệu Southern Skincare

Mưa nhiều quá, mình chẳng thể nào xuống vườn hồng để làm cỏ và chăm bón. Cũng may vườn thoát nước tốt nên mình không lo ngại chuyện cây úng. Nhưng dẫu sao mưa nguyên tuần cũng quả là lo ngại. Mình vẫn ngồi mơ trồng được vườn hồng thật đẹp và cực đẹp. Nhưng xem ra để trồng được…

Tiếp tục đọc

Nhật Ký Nguyễn Phượng

Lựa chọn trồng cây theo hướng mình thích

Sau tất cả, tôi tin răng vũ trụ luôn có một sự dẫn dắt ta đến một cái đích. Ngày xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi không hiểu sao mình nhìn bất cứ thứ gì cũng đặt những câu hỏi. Nhỏ như “bịch rác này sẽ đi đâu về đâu?” Đến to lớn hơn đều gây ra…

Tiếp tục đọc