Nhật Ký Nguyễn Phượng

10 Triết Lí Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

1. Đẹp là khi bạn là chính mình, không cần được ai đó công nhận, bạn chỉ cần chấp nhận chính bản thân mình. 2. Vì bạn còn sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra. 3. Thức dậy vào mỗi sáng, tôi mỉm cười. Hai mươi bốn giờ mới đang ở trước mắt. Tôi hứa sống với từng khoảnh…

Tiếp tục đọc