Góc chia sẻ

Yêu không hiện diện

Yêu không hiện diện thì chỉ là mối quen lâu ngày không muốn bỏ. Vì tình yêu đó không chạm tới, thấy ở đó nhưng ngồi hát bài hát “ừ thì là có, nhưng có như không vậy thôi”. Vì tình yêu ấy hời hợt, không hiểu biết, yêu bằng tâm trí chứ không yêu bằng trái tim. Tình yêu…

Tiếp tục đọc