Nhập hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam
Kiếm Tiền Online

Cách nhập hàng hóa từ nước ngoài về

Để có thể nhập hàng hóa về và lưu thông trong nước cần rất nhiều thủ tục. Dưới đây là vài bước cơ bản để có thể giúp sản phẩm được đàng hoàng buôn bán trong nước. Bước 1. Thành lập doanh nghiệp Việc đầu tiên thì cần thành lập doanh nghiệp, không nhất thiết phải lập ở Sài Gòn…

Tiếp tục đọc